ABP en Wtp - deel 1: inleiding Wet toekomst pensioenen

Alle werkgevers en alle pensioenuitvoerders in Nederland worden geconfronteerd met de Wet toekomst pensioenen (Wtp), een wetsvoorstel dat voorkomt uit het Pensioenakkoord uit 2019. Specifiek over het ABP en de Wtp verschijnt de komende tijd een actualiteitenreeks, waarvan deze actualiteit de eerste is.

Het ABP is het pensioenfonds voor Overheid, Onderwijs en B3-instellingen

Vorig jaar vierde het ABP het 100-jarige jubileum. Het pensioenfonds is met meer dan 3 miljoen deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden het grootste pensioenfonds van Nederland en een van de allergrootste pensioenfondsen ter wereld. Het ABP verzorgt het pensioen in de sectoren Overheid en Onderwijs. Ook werknemers in dienst van zogenaamde B3-lichamen nemen verplicht deel aan de regeling van het ABP. B3-lichamen zijn geprivatiseerde overheidsinstellingen met als belangrijkste voorbeelden energie- en nutsbedrijven.

Vanwege de Wtp moet er een nieuwe pensioenregeling komen

De sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren en ABP streven naar een nieuwe pensioenregeling conform de Wtp per 1 januari 2026. Hiervoor moeten de sociale partners al dit jaar definitieve afspraken hebben gemaakt. Deze afspraken worden gemaakt in de pensioenkamer. In de pensioenkamer overleggen de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging over de pensioenregeling van het ABP. Het conceptontwerp van de nieuwe pensioenregeling, inclusief overgangsbepalingen, zal naar verwachting na de zomer van 2023 beschikbaar komen. Individuele werkgevers en werknemers kunnen geen invloed uitoefenen op de vormgeving van de nieuwe regeling.

Gevolgen van de nieuwe pensioenregeling

De nieuwe pensioenregeling heeft met name een grote impact op de werknemers. Het ABP zal waarschijnlijk kiezen voor de solidaire premieregeling. Alhoewel in deze pensioenregeling diverse solidariteitskenmerken uit de huidige middelloonregeling worden behouden, zal de nieuwe pensioenregeling individueler worden. Dat betekent onder meer dat er meer risico’s bij de deelnemers komen te liggen. Deelnemers krijgen een eigen pensioenpotje waarvan de waarde meebeweegt met de economie.  

Alleen de Eerste Kamer moet nog stemmen over de Wtp

Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. De komende periode zal de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel buigen. Minister Schouten stuurt aan op een inwerkingtreding van het wetsvoorstel op 1 juli 2023. Hiervoor moet de Eerste Kamer eind mei hebben ingestemd met de pensioenhervormingen. Tijdens de eerste bespreking op 17 januari is afgesproken dat er ook in de Eerste Kamer meerdere technische briefings, deskundigenbijeenkomsten en schriftelijke vragenrondes zullen komen.

Onderwerpen die in de actualiteitenreeks aan bod komen

De komende periode zal KWPS iedere twee weken een korte actualiteit publiceren over de impact van de Wtp op het ABP. In de actualiteitenreeks wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: van doorsneeopbouw naar leeftijdsafhankelijke opbouw, de solidaire premieovereenkomst, invaren, de transitieperiode en compensatie door het ABP. Ook besteden we - zeer belangrijk voor werkgevers - aandacht aan communicatie en arbeidsmobiliteit.

Auteur(s) en meer informatie: