Jan-Olivier Kuijkhoven

mr. J.O. Kuijkhoven, partner

Jan-Olivier Kuijkhoven

Mijn ambitie is cliënten positief te verrassen, ook als werkzaamheden standaard lijken. Als ik een ding heb geleerd de afgelopen 25 adviesjaren, dan is het de zaken zo simpel mogelijk te houden. Dat mijn vakgebied complex is, wil niet zeggen dat er behoefte is aan complexiteit. Onze adviezen gaan over arbeidsvoorwaarden, risico’s en financiële impact. Iedereen heeft daarbij behoefte aan duidelijkheid en zoveel mogelijk continuïteit.

Mijn tweede en tenminste net zo belangrijke drijfveer is het ontwikkelen en motiveren van mijn collega’s. KWPS, haar begeleiders en alle overige collega’s vormen een omgeving waarin niet alleen hoogwaardige vaktechnische kennis, maar ook samenwerking, transparantie en vertrouwen belangrijke waarden vormen.

Inhoudelijk specialist ben ik voornamelijk op de gebieden waar pensioen en fiscaliteit elkaar kruisen. Directieregelingen, veranderings- en vereenvoudigingstrajecten, pensioenoptimalisatie en allerlei soorten regelingen rond vertrek en vervroegde uittreding zijn voorbeelden van gebieden waar mijn advieskracht ligt. Daarnaast denk ik graag out of the box. Ik overleg geregeld met (Kennisgroepen van) de Belastingdienst, onderhoud contacten met veel advocatenkantoren en publiceer enkele keren per jaar.

Ik ben docent aan de Academie voor Advocaten en lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Wilt u overleg, neem telefonisch contact op (020-5891818) of stuur een bericht naar kuijkhoven@kwps.nl.

kuijkhoven@kwps.nl
linkedIn

 

Verkort curriculum

1995 afgestudeerd als fiscaal jurist aan de Universiteit van Amsterdam
1995 - 2006           belasting- en pensioenconsultant bij Coopers & Lybrand / PricewaterhouseCoopers, laatstelijk als senior manager
2006 - heden partner KWPS

 

Publicaties Blad Titel
2023 Pensioen Magazine Vragen en antwoorden Belastingdienst verduidelijken complexiteit Wet toekomst pensioenen
  Pensioen en Praktijk Extern verlofsparen: Het principe en de stand van zaken
  Pensioen Magazine Extern verlofsparen: mooi dat het (wel) kan
2022 Pensioen Magazine Bl?kt het beloofde verlofsparen een dode mus?
  Pensioen Magazine Extern verlofsparen: de stilte doorbroken
2020 Loonzaken HR Accounting en het Pensioenakkoord: bent u in control?
  Pensioen Magazine Fiscale aanbevelingen Pensioenakkoord – deel 3
  Pensioen Magazine Fiscale aanbevelingen Pensioenakkoord – deel 2
  Pensioen Magazine Fiscale aanbevelingen Pensioenakkoord – deel 1
  Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken Dient het conceptwetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen het beoogde doel? 
2019 Pensioen Magazine Nieuw pensioencontract: om invaren heen varen?
  Loonzaken Gewijzigd beleid inzake RVU-heffing
  Pensioen Magazine Over de bomen in het fiscale indexatiebos
2017 Pensioen Magazine Nettopensioen bij fondsen niet goed doordacht
2016 Pensioen Magazine Het Nieuwe Pensioen combineert paternalisme met individualisme
2015 Pensioen Magazine Over de kip met de gouden eieren en het Nieuwe Pensioen
2014 Pensioen Magazine Witteveenkader 2015: minder wijn, meer zakken
2013 PW De Gids Gaan we het anders doen met ons pensioen?
  Het Financieele Dagblad Collectief nettosparen voor pensioen biedt kansen
  PW De Gids Pensioen als arbeidsvoorwaarde
  PensioenAdvies Een reëel alternatief voor het reële stelsel
  Het Financieele Dagblad Breng balans terug in stelsel pensioen
  PW De Gids Pensioenkrommunicatie
2012 PW De Gids Het beste pensioenstelsel ter wereld
  Pensioen Magazine Fiscaal pensioenkader hoeft niet op de schop
  GIDS voor Personeelsmanagement Anders denken over pensioen
  Pensioen Bestuur & Management Krimpend fiscaal kader vergroot complexiteit pensioen
2011 Pensioen Magazine Pensioenakkoord niet de snelste en beste weg naar Rome
  GIDS voor Personeelsmanagement Eindigt de uitvoeringsovereenkomst binnenkort?
 

GIDS voor Personeelsmanagement

Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid versus pensioenpaternalisme
 

GIDS voor Personeelsmanagement

Voorkom strafheffing 52% bij ontslag oudere werknemers
  Het Financieele Dagblad Opinie: Tovenarij met de pensioenen

 

 

Eerdere publicaties
Publicaties Blad Titel
2010 Pensioen Magazine Gedoogde kabinet kiest voor tweetrapsraket
  De Financiële Telegraaf Solidariteit tussen generaties pervers geworden
  Het Financieele Dagblad Alternatief kabinet maakt pensioen nog complexer
2009 Pensioen Magazine Argumenten voor DCCI nemen toe
  Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken Fiscale regels rond pensioen verouderd en onnodig complex
  Het Financieele Dagblad Anticiperen op ambities medische wetenschap
  Het Financieele Dagblad Levensloop ideaal bij slijtend beroep
  Het Financieele Dagblad Middelloonregeling legt het af
2008 Pensioen Magazine DCCI: modern, betaalbaar, eenvoudig, solidair en collectief
  Het Financieele Dagblad Een betaalbaar pensioen
2007 Accountancy Nieuws Eindheffing RVU van 26% vaak te voorkomen
 

GIDS voor Personeelsmanagement

Aandacht voor fiscale regels bij ontslag ouderen: mijnenveld
  Pensioen & Praktijk Pensioenwet en artikel 19b Wet LB 1964 gaan niet samen
  Pensioen Magazine Ook verbeteringen in levensloop simpel houden: less is more
  De Financiële Telegraaf Strafheffing bij gouden handdruk te voorkomen
2006 Pensioen Magazine Levensloopregeling: van hindernisbaan naar glijbaan?
  Het Financieele Dagblad Levensloop moet en kan veel eenvoudiger
Mail Jan-Olivier Kuijkhoven