Het boventonse circus: verhoging fiscale salarisgrens naar € 103.317

Toen we vorig jaar een actualiteit schreven over de stijging naar € 101.519 berichtte een cliënt van KWPS: ‘Jullie voorspelden toch dat de grens naar beneden gaat?’ We hebben toen uitgelegd dat de indexatie wettelijk geregeld is, maar wij een daling van het nominale bedrag nog steeds verwachten. Intussen moeten ook in 2017 door werkgevers de administratieve aanpassingen worden gedaan om de grens goed te verwerken in de loon- en pensioenadministratie. De boventonse stoelendans is weer begonnen.

Even terug waar het allemaal mee begon. Sinds 2015 is er een maximaal pensioengevend loon van € 100.000 opgenomen in de Wet op de loonbelasting. Boven deze grens kan geen bruto pensioen worden opgebouwd. Wel in de vehikels netto pensioen of netto lijfrente. De grens wordt jaarlijks geïndexeerd en stijgt dus totdat de wetgever deze door middel van een wetswijziging verlaagt, zie onder andere onze actualiteit van 22 juni 2016. Volgens berekeningen van KWPS stijgt de salarisgrens naar per 2017 € 103.317. Ook verschillende grote fondsen en verzekeraars noemen deze grens al. Het wachten is nog even op de bevestiging uit Den Haag.

Hieronder alvast een lijstje voor werkgevers om af te kunnen vinken. Welke wijzigingen moeten er in beginsel worden doorgevoerd?

  • Verhogen van de grens in de bruto pensioenregeling, waardoor de ruimte voor opbouw van pensioen stijgt
  • Verhogen van de drempel in de compensatieregeling, waardoor de compensatie daalt
  • Verhogen van de drempel in de netto pensioenregeling, waardoor de grondslag daalt
  • Verhogen van de drempel van de drempel in de boventonse collectieve overlijdensrisicoverzekering waardoor het te verzekeren bedrag daalt

Of er feitelijk aanpassingen moeten plaatsvinden hangt af van hetgeen met de werknemers is overeengekomen.

Auteur(s) en meer informatie: