Stroomschema pensioenakkoord

Het wetsvoorstel naar aanleiding van het pensioenakkoord impliceert drie juridische hoofdroutes naar een nieuwe regeling met een verplichte vlakke premie, als de uitvoerder van de pensioenregeling een verzekeraar of ppi is.

Grofweg heeft een werkgever drie mogelijkheden (zie ook ons stroomschema);

  1. De pensioenregeling aanpassen vóór 2022. Dat is derhalve voordat de beoogde wetgeving in werking treedt. De Nederlandse regels voorzien al vele jaren in de mogelijkheid van een vlakke premie voor alle werknemers. Fiscaal gezien kan een vlakke premie momenteel 20% tot 25% van de pensioengrondslag betreffen.
  2. De regeling ergens na 2022 maar voor 2026 aanpassen en omzetten in een regeling met een vlakke premie. Belangrijk verschil met de eerste optie is dat een transitieplan moet worden opgesteld en ingediend en dat compensatie in de vorm van pensioen ook aan nieuwe indienstreders moet worden verstrekt.
  3. De regeling ongewijzigd voortzetten op basis van het overgangsrecht, maar wel uiterlijk per 2026 een vlakke premie invoeren voor nieuw personeel.

Uit de drie opties zou op het eerste gezicht al een voorkeur kunnen blijken of lijken te zijn. In alle gevallen zal een werkgever en/of diens adviseur (ook) een gedegen financiele analyse moeten maken. Die analyse kan een ander licht op de zaak werpen of juist de voorkeur voor een van de routes bevestigen. De combinatie van de bestaande pensioenregeling, de opbouw van het bestand en de verwachte in- en uitstroom maakt iedere situatie weer anders.

Met de geautomatiseerde financiële analyse ondersteunt KWPS werkgevers, maar ook complementaire werkgeversadviseurs als arbeidsrecht- en pensioenadvocaten, pensioenintermediair en accountants.

20 januari 2021

Auteur(s) en meer informatie: