Voorlopige pensioencijfers 2023 zijn bekend geworden

Per 1 januari 2023 worden de AOW-franchise, het maximum pensioengevend salaris en de ANW-hiaatuitkering geïndexeerd. De voorlopige pensioencijfers zijn hieronder opgenomen. De bedragen zijn fors gestegen.

Omschrijving 2023 2022
AOW-franchise middelloon (100/75) € 16.322 € 14.802
AOW-franchise middelloon (100/70) € 17.488 € 15.859
AOW-franchise eindloon € 18.470 € 16.749
Maximum pensioengevend salaris € 128.810 € 114.866
ANW-hiaatuitkering € 17.860 € 16.201

De ervaring leert dat de voorlopige cijfers, die gepubliceerd worden door de Belastingdienst, tot op de euro nauwkeurig blijken te kloppen. Heeft uw pensioenregeling een hiervan afwijkende franchise? Dan wordt de afwijkende franchise ook vaak gecorrigeerd voor prijs- of looninflatie.

Bovenstaande cijfers kunnen licht afwijken van de kerngetallen bij uw pensioenuitvoerder. De bedragen die de pensioenuitvoerder communiceert zijn leidend. De reden van de forse stijging is de stijging van het minimumloon met 10,15%, zie onze eerdere actualiteit.

Auteur(s) en meer informatie: