Meld u aan voor de sessie (7 juli) inzake het nieuwe pensioenstelsel

In een eerdere actualiteit hebben wij de inhoud van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) kort uit de doeken gedaan. Twee maanden na het indienen van het wetsvoorstel zet de regering nog steeds vol in op inwerkingtreding per 1 januari 2023. Op 7 juli aanstaande organiseert KWPS daarom een bijeenkomst, met aandacht voor theorie én praktijk.

Iedere regeling moet op de schop

De Wtp leidt ertoe dat iedere regeling in Nederland moet worden aangepast. Hoofdkenmerk is een leeftijdsonafhankelijke premie, maar ook het partnerpensioen zal anders ingericht moeten worden. De overheid geeft werkgevers de mogelijkheid pas per 1 januari 2027 te voldoen aan de Wtp. Hierin schuilt direct het gevaar dat werkgevers afwachten. Voor werkgevers met een verzekerde pensioenregeling (regeling bij een verzekeringsmaatschappij of premiepensioeninstelling) brengt afwachten grote risico’s met zich mee:

  • Er moeten tienduizenden verzekerde pensioenregelingen worden aangepast. De ervaring leert dat er knelpunten zullen ontstaan in afhandeling, advisering, wijziging en implementatie;
  • Pensioen is een arbeidsvoorwaarde; het initiatief tot wijzigen ligt bij de werkgever, niet bij de uitvoerder;
  • In de Wtp is transitie- en overgangsrecht opgenomen waardoor er grote verschillen kunnen ontstaan tussen handelen in 2023 of afwachten tot 2027. Deze verschillen liggen met name op financieel, juridisch en HR-vlak.

Werkgevers die al ervaring met de Wtp hebben, komen aan het woord

Belangrijke onderdelen van het wetsvoorstel zijn al in de praktijk toe te passen. Twee HR-specialisten zullen hun praktijkervaringen graag met u delen op 7 juli aanstaande. Het betreft Margot Freericks (VWR International) en Olga Wolters-Abelmann (Lexence).

Locatie en programma

De bijeenkomst vindt plaats in het Amstel Boathouse Amsteldijk 223 Amsterdam. Het programma start om 15.30 uur en eindigt om 17.30 uur. Er is daarna gelegenheid om na te praten en borrelen in de serre of op het terras van het Boathouse.

Onderwerpen

  • De Wtp, algemeen deel
  • De verschillende gevolgen voor regelingen  bij  verzekeraars, premiepensioeninstellingen en pensioenfondsen
  • De gevolgen van de Wtp op het HR-beleid
  • Praktijkervaringen gastsprekers

Sprekers KWPS

Inleidingen over de onderwerpen worden verzorgd door onze collega's Natasja Winter, Patricia Zonneveld en Jan-Olivier Kuijkhoven.

Gratis bijeenkomst

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Meld u aan door middel van een e-mail naar event@kwps.nl

Auteur(s) en meer informatie: